סטאטוס ידועים בציבור בישראל

ידועים בציבור הם בני זוג המנהלים חיים של מסגרת משפחתית, אך אינם נשואים זה לזה.

הגדרה של בני זוג בתור ידועים בציבור נועדת עבור המדינה בכדי להחיל זכויות וחובות שהמדינה מעניקה לזוגות נשואים, על בני זוג אשר אינם רוצים או אין באפשרותם להינשא על פי חוקי המדינה.

הסטטוס של ידועים בציבור משמש בני זוג שאינם רשאים להינשא זה לזה, בהתאם לחוקי הנישואים, למשל כאשר בני הזוג הם בני אותו המין או כאשר אחד מבני הזוג נשוי לאחר.

פעמים רבות סטטוס ידועים בציבור מוגדר על בני זוג הרשאים להינשא זה לזה אך אינם מעוניינים בכך, לעתים ללא שבני הזוג מודעים לחובות שסטטוס זה מחיל עליהם.במקרים רבים זוכים ידועים בציבור (בני מינים שונים ולפעמים בני אותו המין) לזכויות דומות לאלה של בני זוג אשר נשואים.

ניתן להשאיר תגובה, או לשלוח טרקבק מהאתר שלך.

רוצה להשאיר תגובה ?

אתה חייב להתחבר בשביל להגיב.